Kiểm soát cân nặng

  • Việc sử dụng các sản phẩm của Tập đoàn sức khỏe Siberi theo Chương trình “Thanh lọc-Năng lượng- Cân bằng” bảo đảm hiệu quả trị liệu và phòng bệnh cao nhất. 
  • Một số người có ý thức hoặc có vấn đề về sức khỏe thường có thói quen sử dụng một hoặc vài loại sản phẩm mà không theo chương trình. Ví dụ đau xương khớp chỉ dùng  Canxi, hoặc hỗ trợ tim mạch hoặc hệ thần kinh, mắt thì chỉ dùng  omega-3 vv…
  • Tập đoàn sức khỏe Siberi khuyến cáo sử dụng sản phẩm theo Chương trình : Thanh lọc –Năng lượng- Cân bằng.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất